ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
Elektroinštalácia vo vašom byte alebo dome

BLESKOZVODY
Zrealizujeme bleskozvod k vášmu domu

ELEKTROPORUCHY
Opravíme aj neopraviteľné elektrické poruchy vo vašej domácnosti

MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV
Vymeníme vám bytový alebo domový rozvádzač

PROJEKTOVANIE
Objektov a elektrických prípojok

REVÍZIE
Majte bezpečnosť pod kontrolou

Predpäťová ochrana ,,zvodič predpätia,,

 

 

Delenie predpäťovej ochrany podľa schopnosti odviesť bleskový prúd pri zásahoch bleskom

 

ZVODIČ PREPÄTIA TRIEDY I. (B)

Zvodič prepätia, ktorý je schopný odviesť bleskový, respektíve čiastočný bleskový prúd pri priamych zásahoch blesku. Ochranná úroveň je stanovená na menej ako 4kV (U 4kV)

 

ZVODIČ PREPÄTIA TRIEDY II. (C)

Zvodič prepätia schopný odviesť atmosferické prepätie vyvolané blízkym alebo vzdialeným úderom blesku, prípadne spínacie prepätie. Ochranná úroveň je stanovená na menej ako 2,5kV (U 2,5kV)


ZVODIČE PREPÄTIA TRIEDY III. (D)

Zvodič prepätia, ktorý slúži na ochranu Jedného spotrebiča alebo skupiny spotrebičov pred prepätím a inštaluje sa čo najbližšie k chránenému spotrebiču. Ochranná úroveň je stanovená na menej ako 1,5kV (U 1,5kV).